Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego DRAGON 26.05.2018

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że w dniu 26 maja 2018 r. (sobota) odbędzie się Walne
Sprawozdawcze Zebranie Członków Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego DRAGON.

Miejsce zgromadzenia: Zespół Strzelnic Sportowych przy ul. Sokołowskiej 180A.

Rozpoczęcie: godz. 14.45 – I termin
godz. 15.15 – II termin

PORZĄDEK OBRAD

1.Otwarcie Walnego Zebrania,
2.Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta),
3.Uchwalenie porządku i Regulaminu Obrad,
4.Ustalenie prawomocności zebrania,
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017,
8.Sprawozdanie z realizacji Budżetu 2017,
9.Sprawozdanie Merytoryczne z działalności w roku 2017,
10.Przedstawienie projektów uchwał,
11.Dyskusja
12.Podjęcie uchwał w sprawie:
a. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
b. przyjęcia Sprawozdania Finansowego za rok 2017.
c. przyjęcia sprawozdania z działalności SKSS w roku 2017,
13.Sprawy wniesione i wolne wnioski,
14.Zakończenie obrad.

UWAGA:

Uczestnicy obrad zobowiązani są do posiadania Decyzji o nadaniu Patentu, Licencji PZSS, aktualnego Dowodu
Osobistego celem sprawdzenia zgodności dokumentów z aktualnym stanem faktycznym.
Przypominamy o terminowym opłaceniu składki klubowej (do końca marca 2018).

Zarząd SKSS DRAGON

 

http://dragonsiedlce.org/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif opis: Regulamin WSZC
data: 12/05/2018
liczba pobrań: 31
pobierz: Regulamin WSZC (32.76KB)