Obowiązuje od 31 grudnia 2011 r.

Na podstawie art.13 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz § 27 pkt. 18 statutu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego wprowadzony został:

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO UCZESTNICTWA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W DYSCYPLINACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPORTU STRZELECKIEGO.

Wszystkie licencje zawodnicze wydane na podstawie regulaminu z dnia 19 listopada 2005 r. tracą swoją ważność z dniem 31 grudnia 2011 r. Licencja wydawana będzie corocznie po wypełnieniu wniosku o jej przedłużenie przez zainteresowanego członka klubu do 31 grudnia każdego roku, począwszy od 1 grudnia 2011 r.

Warunkiem wydania licencji jest zaliczenie 4 startów w zawodach strzeleckich w konkurencjach dla każdego posiadanego rodzaju broni.

Regulamin Licencji Zawodniczej