Strzelnica

Strzelnica SKSS "Dragon"

Przed i w trakcie budowy