Historia Klubu

SIEDLECKI KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO DRAGON

GENEZA POWSTANIA

Rok 1977 – 1982

KOŁO LIGI OBRONY KRAJU przy Wytwórni Lekkich Konstrukcji Stalowych MOSTOSTAL w Siedlcach.
Prezes Koła LOK Pan Andrzej Kałużny zaprojektował i wybudował na terenie przedsiębiorstwa Pawilonową Strzelnicę 50m. Prowadzone były treningi i Zawody Międzywydziałowe dla pracowników Przedsiębiorstwa. Zawodnicy MOSTOSTAL-u startowali i odnosili sukcesy w Zawodach Międzyzakładowych,wojewódzkich, Międzywojewódzkich i Ogólnopolskich KOR-LOK, organizowanych przez Ligę Obrony Kraju.

Rok 1983 – 1993

Prezes Koła LOK – Sławomir Wierzejski,Sędzia Strzelectwa Sportowego PZSS ; Instruktor Strzelectwa Sportowego PZSS, zaprojektował i wybudował na terenie przedsiębiorstwa Pawilonową Strzelnicę 25m. Strzelnice MOSTOSTAL służyły pracownikom przedsiębiorstwa i uczniom siedleckich szkół średnich, zrzeszonych w Lidze Obrony Kraju. Adam Nurzyński, pedagog w Zespole Szkół Zawodowych Nr.1 w Siedlcach, Sędzia Strzelectwa Sportowego PZSS, powołał do życia Młodzieżową Sekcję Strzelecką LOK w Zespole Szk.Zaw. Nr.1. Sławomir Wierzejski i Adam Nurzyński wspólnymi siłami organizowali i prowadzili treningi strzeleckie z Sekcją Młodzieżową. Strzelcy MOSTOSTAL-u, Zespołu Szkół Zawodowych nr.1, Liceum Ogólnokształcącego Nr.2 w Siedlcach, Zespołu Szkół Zawodowych Nr.1 w Węgrowie, Zespołu Szkół Zawodowych w Garwolinie, reprezentowali Ligę Obrony Kraju w Siedlcach w zawodach Wojewódzkich, Międzywojewódzkich i Centralnych.

Rok 1993

Z inicjatywy Sędziów i Instruktorów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Sławomira Wierzejskiego i Adama Nurzyńskiego w dniu 27 września 1993r., Koło LOK – Sekcja Strzelecka przy MOSTOSTAL Siedlce, oraz Koło LOK- Sekcja Strzelecka przy Zespole Szkół Zawodowych Nr.1 w Siedlcach, przekształcone zostały w Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego DRAGON. Klub został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i ich Związków Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach w dniu 6 października 1993 r., pod numerem 71. Grupa Inicjatywna: Sławomir Wierzejski, Adam Nurzyński, Andrzej Pawełczak, Janusz Wereda, Jerzy Podziemski, Marian Pradiuch, Franciszek Mężyński, Bogdan Ozygała, Marek Mendyk, Zbigniew Mendyk, Wacław Jakubik, Stanisław Małek, Mieczysław Prekurat, Wiesław Mielczarek, Henryk Dębowiak, Marian Otulak, Tadeusz Zdunek, Artur Wierzejski, Janusz Kwaśniewski, Arkadiusz Biegało, Andrzej Włodarczyk, Artur Pietrzak, Marian Muszyński.

Komitet Założycielski:

Sławomir Wierzejski, Adam Nurzyński, Andrzej Pawełczak, Marian Pradiuch, Jerzy Podziemski.

Pierwszy Zarząd SKSS DRAGON:

Andrzej Pawełczak-Prezes
Sławomir Wierzejski -V Prezes
Adam Nurzyński- sekretarz
Mieczysław Prekurat, Marian Otulak, Jerzy Podziemski, Andrzej Włodarczyk, Artur Pietrzak, Ludwik Łukasiewicz, Marian Muszyński – członkowie zarządu.

Działający przy Biurze Okręgowym Ligi Obrony Kraju w Siedlcach SENIOR – LOK, który tworzyli członkowie SKSS DRAGON Siedlce, LOK Garwolin, LOK Sokołów, LOK Węgrów, uległ transformacji dając życie KSS SNAJPER Garwolin ; KSS SOKÓŁ Sokołów Podlaski, KSS SENIOR przy Biurze Okręgowym LOK w Siedlcach. KSS SENIOR wpisany został do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i ich Związków Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach pod numerem 73 w dniu 25 października 1993r. pod nazwą, Klub Strzelectwa Sportowego SENIOR przy Biurze Okręgowym Ligi Obrony Kraju w Siedlcach.

Powstał Związek Stowarzyszeń Siedlecki Okręgowy Związek Strzelecki skupiający: SKSS DRAGON Siedlce, SKSS SENIOR BO LOK Siedlce, KSS SNAJPER Garwolin, KSS SOKÓŁ Sokołów Podlaski Prezesem wybrany został inicjator i zarazem twórca Związku, Sławomir Wierzejski.

W dniu 10 kwietnia 1994 r. na strzelnicy PZŁ w Balach, nastąpiła fuzja Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego DRAGON z Siedleckim Klubem Strzelectwa Sportowego przy Biurze Okręgowym Ligi Obrony Kraju SENIOR. Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego DRAGON przy Biurze Okręgowym Ligi Obrony Kraju w Siedlcach, zarejestrowany został w UW w Siedlcach pod numerem 79 w dniu 4 maja 1994r.

Zarząd Klubu:

Stanisław Wyczółkowski – Prezes
Sławomir Wierzejski – V Prezes
Zdzisław Gumiński-V Prezes
Stanisław Szymaniuk- sekretarz skarbnik
Ryszard Guth, Mieczysław Prekurat, Andrzej Pawełczak, Ludwik Łukasiewicz, Adam Nurzyński, Ryszard Czwórnóg – członkowie zarządu.

Osobowość prawna stowarzyszenia radykalnie zmieniła relacje zależności i współpracy z Ligą Obrony Kraju. Klub z podległego Koła LOK, stał się równorzędnym partnerem, inaczej postrzegającym działanie i rozwój klubów strzeleckich.

12 czerwca 1996r. klub otrzymał nazwę: Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego „DRAGON” i zapisany został w rejestrze stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków w Sądzie Okręgowym w Siedlcach I Wydział Cywilny Dział A Nr.45 w dniu 6 sierpnia 1996r.

Aktualnie Klub zarejestrowany jest w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000122013. Od 1998 roku Klub posiada Licencję PZSS Nr. LK – 3 / 98.

Stowarzyszenie skupia pasjonatów sportu strzeleckiego a za swój cel przyjęło popularyzację i rozwój strzelectwa sportowego wśród mieszkańców naszego regionu. Pragniemy, aby strzelectwo sportowe było wizytówką naszego miasta, wyróżniającą się na terenie regionu i kraju.