XI OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY STRZELECKIE „ZLOT ORLIKÓW” ORAZ FINAŁ ZAWODÓW „STRZELANIE W SIECI”

 

XI Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie „Zlot Orlików”
Młodzików i Juniorów Młodszych 
Finał Zawodów „Strzelanie w Sieci”
15-18.03.2018 Siedlce

 

Regulamin zawodów

1. Cel zawodów

 • popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego na Podlasiu i Mazowszu
 • umożliwienie sportowej rywalizacji zawodnikom naszego Regionu z krajową czołówką
 • pokazanie osiągnięć i poziomu sportowego naszych zawodników
 • wyłonienie najlepszych zawodników w kat. młodzików i juniorów młodszych
 • umożliwienie zdobycia klas sportowych

2. Termin i miejsce zawodów

 • zawody odbędą się w dniach 15-18 marca 2018 r. na strzelnicy Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego w Siedlcach przy ul. Sokołowskiej 180A.

3. Konkurencje:

 • Kpn 30, Ppn 30 młodzików, Kpn 40, Ppn 40 juniorów mł.

4. Uczestnictwo

 • w zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy zrzeszeni w klubach i sekcjach strzeleckich, juniorzy mł. (2001-2) i młodzicy (2003 i młodsi).

5. Program zawodów

Dzień / Godzina
Dzień / Program zawodów
15.03.2018
Czwartek
Przyjazd ekip do godz. 21-ej
21:30
Odprawa techniczna kierowników ekip
16.03.2018
Piątek
07:00 - 8:30
Śniadanie
8:00 - 9:00
I zmiana Ppn/Kpn młodziczek/ków
9:15 - 10:15
II zmiana Ppn/Kpn młodziczek/ków
10:30 - 11:30
III zmiana Ppn/Kpn młodziczek/ków
11:45 - 12:45
IV zmiana Ppn/Kpn juniorek/ków
13:00 - 14:15
V zmiana Ppn/Kpn juniorek/ków mł.
14:30 - 15:45
VI zmiana Ppn/Kpn juniorek/ków mł.
16:00 - 17:15
VII zmiana Ppn/Kpn juniorek/ków mł.
17.03.2018
Sobota
7:00 - 8.30
Śniadanie
08:00 - 09:15
I zmiana Ppn/Kpn juniorek/ów mł..
09:30 - 10:45
II zmiana Ppn/Kpn juniorek/ów mł.
11:00 - 2:15
III zmiana Ppn/Kpn juniorek/ów mł.
12:30 - 13:30
IV zmiana Ppn/Kpn młodziczek/ów
13:45 - 14:45
V zmiana Ppn/Kpn młodziczek/ków
15:00 - 16:00
VI zmiana Ppn/Kpn młodziczek/ków
16:15 - 17:15
VII zmiana Ppn/Kpn młodziczek/ków
18.03.2018
Niedziela
7:00 - 8.30
Śniadanie
9:00
Finały Ppn juniorek / juniorów mł. OPEN
9:40
Finały Kpn juniorek / juniorów mł. OPEN
10:20
Finały Ppn młodziczek/młodzików
11:00
Finały Kpn młodziczek/młodzików
11:40
Finał SwŚ Ppn młodziczek/młodzików
12:20
Finał SwŚ Kpn młodziczek/młodzików
13:15
Zakończenie zawodów – rozdanie nagród
13:45
Obiad, wyjazd ekip

6. Klasyfikacja

 • indywidualna wg uzyskanych wyników,
 • do Finału Strzelania w Sieci wchodzi 8 najlepszych zawodniczek i zawodników z poszczególnych konkurencji. W przypadku nieobecności zawodnika z listy „8” wchodzą najlepsi zawodnicy ze „Zlotu Orlików”. Finał – 10 strzałów rozpoczyna się od „0”,ocena do 0.1 pkt , czas 50 sek.

7. Nagrody i wyróżnienia

 • za zajęcie miejsc 1-3 w zawodach – medale
 • 1-6 dyplomy
 • za zajęcie 1-3 miejsca w finale – puchary 
 • 1-8 dyplomy i upominki
 • za zajęcie 1 miejsca w finale „Strzelanie w Sieci” – puchar
 • za zajęcie miejsca 1-8 dyplomy i upominki

8. Zakwaterowanie

 • Wyżywienie – indywidualnie – proponujemy kontakt z Restauracją Chodowiak, tel. 602 606 796

9. Sprawy finansowe

 • Opłata startowa młodzicy 40 Pln za 1 start
 • Opłata startowa juniorzy młodsi 50 Pln za 1 start

10. Sprawy różne

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów w zależności od ilości zgłoszeń.
 • Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujętych niniejszym regulaminem podejmuje Organizator.
 • Dodatkowe informacje- Zbigniew Świderski tel. 502-266-909
 • Kierownik zawodów – Leszek Chromiński tel. 509-745-802