Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków SKSS DRAGON – 26.06.2019

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2019 r. (środa) odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego DRAGON w Siedlcach, ul. Sokołowska  180 A, wpisanego do KRS 0000122013.

 

Miejsce zebrania: Zespół Strzelnic Sportowych przy ul. Sokołowskiej 180A w Siedlcach.

Rozpoczęcie:   godz. 17.30 – I termin

   godz. 18.00 – II termin

 

PORZĄDEK OBRAD

 

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Prezydium tj. przewodniczącego oraz protokolanta Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i wnioskowej.

4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia SKSS DRAGON w Siedlcach.

5. Przedstawienie regulaminu obrad Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia SKSS DRAGON w Siedlcach i jego przyjęcie.

6. Przedstawienie porządku obrad Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia SKSS DRAGON w Siedlcach i jego przyjęcie.

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia SKSS DRAGON w Siedlcach za 2018r.

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia SKSS DRAGON w Siedlcach za 2018r.

9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SKSS DRAGON w Siedlcach za rok 2018r.

10. Dyskusja.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia SKSS DRAGON w Siedlcach za 2018r.
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia SKSS DRAGON w Siedlcach za 2018r.
  • przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za 2018r.
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SKSS DRAGON w  Siedlcach za 2018r.,
  • udzielenia członkom Zarządu Stowarzyszenia SKSS DRAGON w  Siedlcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.,

12. Przyjęcie wniosków przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną i wnioskową.

13. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                               Zarząd SKSS DRAGON

 

 

 

 

 

UWAGA:

Informujemy, że wszystkie orzeczenia o nadaniu licencji zawodniczych wydawane na 2019 r. będą wydawane w wersji elektronicznej jako dokument PDF, który będzie dostępny do pobrania z Portalu Informatycznego PZSS. Karty plastikowe licencji będą wydawane na dotychczasowych zasadach.
Wnioski o nadanie oraz o przedłożenie ważności licencji na 2019 r. należy składać wyłącznie z wykorzystaniem Portalu Informatycznego PZSS przez samego zainteresowanego. Dostęp do konta na portalu nadaje kierownik klubu. (niezbędny jest adres mailowy)

 

                                                                                                                      Zarząd SKSS DRAGON