XIII OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY STRZELECKIE ZLOT ORLIKÓW, FINAŁ ZAWODÓW STRZELANIE W SIECI

 

ZAWODY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJĄCEGO REŻIMU SANITARNEGO BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI

 

XIII Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie „Zlot Orlików”
Młodzików i Juniorów Młodszych 
Finał Zawodów „Strzelanie w sieci”
15-18.10.2020 Siedlce

 

 

Regulamin zawodów:

 

 1. Cel zawodów:
 • popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego na Podlasiu i Mazowszu
 • umożliwienie sportowej rywalizacji zawodnikom naszego Regionu z krajową czołówką
 • pokazanie osiągnięć i poziomu sportowego naszych zawodników
 • wyłonienie najlepszych zawodników w kat. młodzików i juniorów młodszych
 • umożliwienie zdobycia klas sportowych
 1. Termin i miejsce zawodów:
 • zawody odbędą się w dniach 15-18 października 2020r. na strzelnicy Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego w Siedlcach przy ul. Sokołowskiej 180A. Leszek Chromiński tel.: 509*745*802, skssdragon(at)neostrada.pl
 1. Konkurencje:
 • Kpn 40, Ppn 40 młodzików,
 • Kpn 50, Ppn 50 juniorów mł.
 1. Uczestnictwo:
 • w zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy zrzeszeni w klubach i sekcjach strzeleckich, juniorzy mł. (2003-4) i młodzicy (2005 i młodsi).
 1. Program zawodów:

Dzień / Godzina
Dzień / Program zawodów
15.10.2020
Czwartek
Przyjazd ekip do godz. 21-ej
21:30
Odprawa techniczna kierowników ekip
16.10.2020
Piątek
07:00 - 8:30
Śniadanie
8:00 - 9:00
I zmiana Kpn 40 młodzików
9:15 - 10:15
II zmiana Kpn 40 młodziczek
10:30 - 11:30
III zmiana Ppn 40 młodzików
11:45 - 12:45
IV zmiana Ppn 40 młodziczek
13:00 - 14:15
V zmiana Kpn 50 juniorów mł.
14:30 - 15:45
VI zmiana Kpn 50 juniorek mł.
16:00 - 17:15
VII zmiana Ppn50 juniorów mł.
17.30-18.45
VIII zmiana Ppn50 juniorek mł.
17.10.2020
Sobota
7:00 - 8.30
Śniadanie
08:00 - 09:15
I zmiana Kpn 50 juniorów mł.
09:30 - 10:45
II zmiana Kpn 50 juniorek mł.
11:00 - 12:15
III zmiana Ppn 50 juniorów mł.
12:30 - 13:45
IV zmiana Ppn 50 juniorek mł.
14:00 - 15:00
V zmiana Kpn 40 młodzików
15:15 - 16:15
VI zmiana Kpn 40 młodziczek
16:30 - 17:30
VII zmiana Ppn 40 młodzików
17:45 - 18:45
VIII zmiana Ppn40 młodziczek
18.10.2020
Niedziela
7:00 - 8.30
Śniadanie
9:00
Finały Ppn juniorek / juniorów mł.
9:40
Finały Kpn juniorek/ juniorów mł.
10:20
Finały Ppn młodziczek/młodzików
11:00
Finały Kpn młodziczek/młodzików
11:40
Finał SwŚ Ppn młodziczek/młodzików
12:20
Finał SwŚ Kpn młodziczek/młodzików
13:15
Zakończenie zawodów – rozdanie nagród
13:45
Obiad, wyjazd ekip

 

W trakcie trwania zawodów rozstawione będzie stoisko Serwisu Wiatrowego.

 

 1. Klasyfikacja:
 • indywidualna wg uzyskanych wyników,
 • do finału Zlotu Orlików wchodzi 8 najlepszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych konkurencjach – suma 2 strzelań. Finał rozgrywany według „nowych” przepisów PZSS.
 • do Finału Strzelania w Sieci wchodzi 8 najlepszych zawodniczek i zawodników z poszczególnych konkurencji. W przypadku nieobecności zawodnika z listy „8” wchodzą najlepsi zawodnicy ze „Zlotu Orlików”. Finał – 10 strzałów rozpoczyna się od „0”, ocena do 0.1 pkt, czas 50 sek.
 1. Nagrody i wyróżnienia:
 • za zajęcie miejsc 1-3 w zawodach – medale
 • 1-6 dyplomy
 • za zajęcie 1-3 miejsca w finale – puchary
 • 1-8 dyplomy i upominki
 • za zajęcie 1 miejsca w finale SwS – puchar
 • za zajęcie miejsca 1-8 dyplomy i upominki
 1. Zgłoszenia:
 • przyjmowane są tylko pisemnie e-mail: boss(at)tnet.pl – najpóźniej do 10-go października.
 1. Zakwaterowanie:
 1. Wyżywienie:
 • indywidualnie – proponujemy kontakt z Restauracją Chodowiak, tel. 602 606 796
 1. Sprawy finansowe:

      Startowe wg stawek PZSS:

 • młodzicy 50 zł za 1 konkurencję
 • juniorzy młodsi 60 zł za 1 konkurencję
 • koszty noclegu i wyżywienia pokrywają uczestnicy
 1. Sprawy różne:
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów w zależności od ilości zgłoszeń.
 • Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujętych niniejszym regulaminem podejmuje Organizator.
 • Dodatkowe informacje – Zbigniew Świderski tel. 502*266*909