Zapraszamy uczniów szkół podstawowych na zajęcia strzeleckie!
Przyjdź na strzelnicę Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego „DRAGON” ul. Sokołowska 180A

ZAJĘCIA W 2022 ROKU

Poniedziałek 15:30-18:00

Środa 15:30-18:00

 

Pragniemy poinformować, że Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego „DRAGON” od września 2020 roku został objęty programem „Strzeleckie zajęcia sportowe”, którego koordynatorem jest Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Dzięki programowi uczniowie ze szkół podstawowych mogą nas odwiedzać i nabywać praktyki w obchodzeniu się z bronią, uczyć się zasad bezpieczeństwa na strzelnicy, współzawodniczyć między sobą. Program jest formą zachęty młodzieży do aktywności fizycznej i popularyzacji sportu strzeleckiego.