image description

XVII Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie „Zlot Orlików”
Młodzików, Juniorów Młodszych
Finał Zawodów „Strzelanie w sieci”
21-24.03.2024 Siedlce

 


Regulamin zawodów:


1. Cel zawodów
popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego na Podlasiu i Mazowszu
umożliwienie sportowej rywalizacji zawodnikom naszego Regionu z krajową czołówką
pokazanie osiągnięć i poziomu sportowego naszych zawodników
wyłonienie najlepszych zawodników w kat. młodzików, juniorów młodszych
umożliwienie zdobycia klas sportowych


2. Termin i miejsce zawodów

zawody odbędą się w dniach 21-24 marca 2024r. na strzelnicy Siedleckiego Klubu Strzelectwa
Sportowego w Siedlcach przy ul. Sokołowskiej 180A.


3. Konkurencje:

Kpn 40, Ppn 40 młodzików,
Kpn 50, Ppn 50 juniorów mł.


4. Uczestnictwo

w zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy zrzeszeni w klubach i sekcjach strzeleckich :
(juniorzy mł. (2007-8) i młodzicy (2009 i młodsi).

5. Program zawodów:

Godzina rozpoczęcia strzałów próbnych
Dzień / Czas konkurencji
Dzień / Program zawodów
21.03.2024
Czwartek
Przyjazd ekip do godz. 20-ej
20:30
Odprawa techniczna kierowników ekip
22.03.2024
Piątek
7:45
8:00 - 9:00
I zmiana Kpn 50 juniorki młodsze
9:20
9:35 - 10:35
II zmiana Kpn 50 juniorzy młodsi i juniorki młodsze
10:55
11:10 - 12:10
III zmiana Ppn 50 juniorki młodsze i juniorzy młodsi
12:30
12:45 - 13:35

12:45 - 13:45
IV zmiana Kpn 40 młodziczek

IV zmiana Ppn 50 juniorki młodsze i juniorzy młodsi
14:05
14:20 - 15:10
V Zmiana - Kpn 40 Młodziczki
15:30
15:45 - 16:35
VI Zmiana - Kpn 40 Młodziczki i Młodzicy
16:55
17:10 - 18:00
VII Zmiana - Ppn 40 Młodziczki i Młodzicy
18:20
18:35 - 19:25
VIII Zmiana - Ppn 40 Młodzicy
23.03.2024
Sobota
7:45
08:00 - 08:50
I Zmiana - Ppn 40 Młodzicy
9:10
09:25 - 10:15
II Zmiana - Ppn 40 Młodziczki i Młodzicy
10:35
10:50 - 11:40
III Zmiana - Kpn 40 Młodzicy + Ppn 40 Młodziczki
12:00
12:15 - 13:05

IV Zmiana - Kpn 40 Młodziczki + Młodzicy

13:25
13:40 - 14:30
V Zmiana - Kpn 40 Młodziczki
14:50
15:05 - 16:05
VI Zmiana - Ppn 50 Juniorzy Młodsi

16:25
16:40 - 17:40
VII Zmiana - Ppn 50 Juniorki Młodsze
18:00
18:15 - 19:15
VIII Zmiana - Kpn 50 Juniorki Młodsze i Juniorzy Młodsi
19:35
19:50 - 20:50
IX Zmiana - Kpn 50 Juniorki Młodsze
24.03.2024
Niedziela
8:00
Finały Kpn 50 juniorek mł. / juniorów mł.
8:45
Finały Ppn 50 juniorek mł. / juniorów mł.
9:30
Finały Kpn 40 młodziczek/młodzików
10:15
Finały Ppn 40 młodziczek/młodzików
11:00
Finał SwŚ Kpn 40 młodziczek/młodzików
11:45
Finał SwŚ Ppn 40 młodziczek/młodzików
13:00
Zakończenie zawodów – rozdanie nagród

6. Klasyfikacja
indywidualna wg uzyskanych wyników,
do finału Zlotu Orlików wchodzi 8 najlepszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych
konkurencjach – suma 2 strzelań. Finał rozgrywany według starych(2021rok) przepisów PZSS.
do Finału Strzelania w Sieci wchodzi 8 najlepszych zawodniczek i zawodników ( młodzików) z
poszczególnych konkurencji. W przypadku nieobecności zawodnika z listy „8” wchodzą najlepsi
zawodnicy ze „Zlotu Orlików”. Finał – 10 strzałów plus „Australijczyk”, ocena do 0.1 pkt, czas 50
sek.


7. Nagrody i wyróżnienia
za zajęcie miejsc 1-3 w zawodach – medale
1-6 dyplomy
za zajęcie 1-3 miejsca w finale – puchary
1-8 dyplomy i upominki
za zajęcie miejsc 1-3 w finale SwS – puchary
za zajęcie miejsca 1-8 dyplomy i upominki


8. Zgłoszenia
przyjmowane są wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym organizatora na adres e-mail:
biuro(at)dragonsiedlce.org – najpóźniej do 16-go marca 2024r. Zgłoszenia w innej formie nie będą rozpatrywane. (W celu zabezpieczenia adresów emailowych przed systemami spamowymi skanującymi strony internetowe znak „@” został zastąpiony jego opisem (at) ) Karta zgłoszeń zawodników do pobrania znajduje się na końcu posta.
Jeżeli zgłoszony zawodnik nie przyjedzie na zawody a Klub nie odwoła jego startu do godz.
18.00, 18 marca 2024 to organizator obciąży delegujący Klub kosztami w wysokości 50% startowego
za każdą konkurencję, w której zawodnik był zgłoszony.


9. Zakwaterowanie
Rezerwacje noclegu – proponujemy kontakt z:
 CHODOWIAK Hotel, Restauracja, Siedlce Nowowiejska 1 tel. 602 606 796
 ARCHE, Hotel Restauracja, Siedlce, ul. Brzeska 134, tel. 25/644 04 33
 JANUSZ Hotel Restauracja, Siedlce, ul. Pusta 15, tel. 25/633 06 66
 HOTEL ALEKSANDRIA, Siedlce, ul. Artyleryjska 33, tel. 25/828 43 34
oraz kwatery prywatne:
 http://www.nocowanie.pl/noclegi/siedlce/kwatery_i_pokoje/
 http://www.eholiday.pl/szukaj-siedlce-38701—1-.html


10. Wyżywienie
indywidualnie – proponujemy kontakt z Restauracją Chodowiak, tel. 602 606 796


11. Sprawy finansowe
startowe 50 zł dla młodzików i 60 zł juniorów młodszych za 1 start


12. Sprawy różne
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów w zależności od ilości zgłoszeń.
Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujętych niniejszym regulaminem podejmuje
Organizator.
Dodatkowe informacje – Leszek Chromiński tel. 509 745 802